Dienstag, 15. Mai 2012

Johannes v. +, Lebendige Liebesflamme -3- / Jan od Kříže, Ó, živý plameni lásky


1 - O regste Liebeslohe,
die zärtlich mich verwundet
bis in der Seele Kern und tiefstes Leben!
Gesänftigte, du hohe
tilg, daß mein Herz gesundet,
dem süßen Treffen tilg die Trennungsweben.

2 - O Flamme, mild umleckend!
O Wunde, lind zu dulden!
O holde Hand! O liebliches Durchdringen,
nach ewigem Leben schmeckend,
vergütend alle Schulden!
Todbringend willst du höchstes Leben bringen.

3 - O Leuchten voll von Brünsten,
dank deren Widerscheine
des Sinns abgründige Höhlen ohne Enden
nicht länger blind von Dünsten
in fremder Himmelsreine
dem Liebsten beides, Licht und Wärme spenden!

4 - Wie liebreich und verstohlen
erwachst du in Gehegen,
tief im Gemüt mir, wo du sieghaft gründest:
mit würzigem Atemholen
voll sonnenholdem Segen
wie unberührbar zart du mich entzündest!

(Übertragung von Irene Behn in: Johannes vom Kreuz, Sämtl. Werke IV: Die lebendige Flamme, Briefe und kleine Schriften, Johannes Verl. Einsied. 1963-1978, Lectio Spiritualis 9)

*** 
slowakisch - v slovenčine / tschechisch - český


Jan od Kříže

Piesne, ktoré spieva duša v dôvernom zjednotení s Bohom

Ó, živý plameň lásky,
ktorý nežne zraňuješ
v najhlbšom strede mojej duše!
keď už nie si bolestivý,
ukonči už, ak chceš,
pretrhni závoj tohoto
sladkého stretnutia.

Ó, prijemný žiar!
Ó, rana blaživá!
Ó, hebká ruka!
Ó, jemný dotyk,
ktorý vie, čo je večný život
a spláca každý dlh!
Keď zabíjaš
smrť si zmenil v život.

Ó, lampy ohnivé,
v ich žiare
hlboké jaskyne zmyslu,
ktorý bol temný a slepý,
s podivuhodnými prednosťami
dávajú spolu teplo a svetlo
svojmu Drahému!

ako mierne a láskyplne,
precitáš v mojom lone,
kde iba skryto prebývaš!
A vo svojom príjemnom dychu,
plnom dobra a slávy,
ako jemne roznecuješ moju lásku!

***
 
Písně, které zpívá duše v důvěrném sjednocení s Bohem

1 - Ó, živý plameni lásky,
který nežne zraňuješ
v nejhlubším středu mé duše!
když už nejsi bolestivý,
skonči už, chceš-li,
přetrhni závoj tohoto
sladkého setkáni.

2 - Ó, příjemný žehu!
Ó, ráno blaživá!
Ó, hebká ruko!
Ó, jemný doteku,
který ví, co je věčný život
a splácí každý dluh!
Když zabíjíš
smrt jsi změnil v život.

3 - Ó, lampy ohnivé,
v jejichž zářích
hluboké jeskyně smyslu,
který byl temný a slepý,
s podivuhodnými přednostmi
dávají spolu teplo a světlo
svému Drahému!

4 - Jak mírně a láskyplně,
procitáš v mém lůně,
kde jenom skryte přebýváš!
A ve svém příjemném dechu,
plném dobra a slávy,
jak jemně rozněcuješ mou lásku!


(Aus: / Z knihy Edity Stein – „Veda kriza“ – vydalo vydavatelstvo „Cesta“ v roku 2000)

Keine Kommentare:

Kommentar posten

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...