Sonntag, 26. Mai 2013

Ó, môj Bože, Trojica

v slovenskom jazyku -

(Pre moje priateľov - najmä preED-sete“)Bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice -

Ó, môj Bože, Trojica,
tebe sa klaniam,
pomôž mi úplne zabudnúť na seba,
aby som mohla spočinúť v tebe,
nehybná a pokojná,
tak, akoby moja duša
bola už vo večnosti.
Nech nič nemôže narušiť môj pokoj
a spôsobiť, aby som vyšla z teba,
ó, môj Nezmeniteľný,
ale nech ma každá minúta unáša ďalej
do hlbín tvojho Tajomstva.

Upokoj moju dušu,
urob si z nej svoje nebo,
svoj milovaný príbytok
a miesto svojho odpočinku.
Nech ťa tam nikdy
nenechám samého,
ale nech som celá stále tam,
celá bdelá vo viere,
celá adorujúca, celá odovzdaná tvojmu
stvoriteľskému Pôsobeniu.

Ó, môj milovaný Kriste,
z lásky ukrižovaný,
chcela by som byť nevestou tvojho Srdca,
chcela by som ťa zahrnúť slávou,
chcela by som ťa milovať... až na smrť!
Ale cítim svoju nemohúcnosť,
a  preto  ťa prosím,
aby si ma „odel v seba“,
aby si moju dušu stotožnil
so všetkými hnutiami svojej duše,
aby si ma ponoril do seba,
aby si ma uchvátil,
aby si ma nahradil sebou tak,
aby môj život
bol len vyžarovaním tvojho Života.

Vstúp do mňa ako Adorátor, ako Zmieriteľ
a ako Spasiteľ.
Ó, večné Slovo,
Slovo môjho Boha,
chcem svoj život stráviť
počúvaním teba,
chcem byť veľmi vnímavá,
aby som sa od teba všetko naučila.
Potom chcem cez všetky temnoty,
všetky prázdnoty a všetky nemohúcnosti
stále hľadieť na teba
a prebývať v tvojom veľkom svetle.

Ó, moja milovaná Hviezda,
upútaj ma tak,
aby som už nikdy nemohla opustiť
tvoju žiaru.
Ó, stravujúci Oheň,
Duch lásky,
„zostúp na mňa“,
aby sa v mojej duši
uskutočnilo akoby vtelenie Slova:
nech som preň ďalšou ľudskou bytosťou,
v ktorej obnovuje
celé svoje Tajomstvo.
A ty, ó, Otče,
skloň sa k svojmu
úbohému malému stvoreniu,
„skry ho do svojho tieňa“,
uzri v ňom len
„Milovaného, v ktorom máš
všetko svoje zaľúbenie“.

Ó, moji Traja,
moje Všetko, moja Blaženosť,
nekonečná Samota,
Nesmiernosť, v ktorej sa strácam,
tebe sa vydávam ako korisť.
Ukry sa vo mne,
aby som sa ja ukryla v tebe
v očakávaní, že v tvojom svetle
budem kontemplovať hlbiny
tvojej vznešenosti.
Amen.
Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...